Dorost

Zveme děti od 1. do 9. třídy na letní tábory a celoroční akce

Tým pracovníků s dorostem vytváří program pro děti ve školním věku. Pořádáme letní tábory a příležitostné akce, např. víkendovky. Cílem těchto aktivit je zábavnou a poučnou formou podpořit osobnostní rozvoj dětí, předat jim křesťanské hodnoty a vytvořit prostor k tomu, aby mohly poznávat Ježíše.

Plán akcí

  • Podzimní víkendovka (14.-16. 10.)
  • Vánoční besídka (bude upřesněno)
  • Jarní víkendovka (bude upřesněno)
  • Letní tábor 2023 (bude upřesněno)

Více o dorostových aktivitách a podrobnější informace k akcím naleznete na https://letali.eu.