Kázání

Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. (Římanům 10,17)

Toto jsou záznamy kázání od roku 2022. Všechna kázání včetně starších a historických naleznete v archivu.