Chvály

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý!

Chvály průběžně

Večer chval 24. 3. 2023