Kontakty

Je nás několik, kdo jsme ve sborových věcech k zastižení

Pastor

Mirek slouží s manželkou Marcelou jako pastor čáslavského sboru od léta 1999.

sborová rada

Úkolem sborové rady je podílet se na budování sboru a s pohledem upřeným na Ježíše a s citlivostí na Ducha svatého zajistit prostor pro duchovní formování členů sboru v pokoji a v lásce. Členy sborové rady jsou abecedně:

Sborové služby

Chvály

Besídka

Pokladna

Skupinka sester

Skupinka bratrů

Bankovní spojení

Korunový účet (UniCredit Bank)
2109539041/2700
CZ47 2700 0000 0021 0953 9041
BACXCZPP

Adresa

Apoštolská církev, sbor Čáslav
Masarykova 194/36
286 01 Čáslav

oRGANIZACE

Apoštolská církev, sbor Čáslav
IČO: 26520443
Pro informace o registraci na Ministerstvu kultury České republiky vizte výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob.