Kontakty

Je nás několik, kdo jsme ve sborových věcech k zastižení

Pastor

Mirek slouží s manželkou Marcelou jako pastor čáslavského sboru od léta 1999.

UPOZORNĚNÍ

Od 18. 9. 2022 do 1. 1. 2023 můžete ve sborových záležitostech kontaktovat přednostně sborovou radu.
Děkujeme za pochopení.

sborová rada

Úkolem sborové rady je podílet se na budování sboru a s pohledem upřeným na Ježíše a s citlivostí na Ducha svatého zajistit prostor pro duchovní formování členů sboru v pokoji a v lásce. Členy sborové rady jsou abecedně:

Sborové služby

Chvály

Besídka

Pokladna

Skupinka sester

Skupinka bratrů

Bankovní spojení

Korunový účet (UniCredit Bank)
2109539041/2700
CZ47 2700 0000 0021 0953 9041
BACXCZPP

Adresa

Apoštolská církev, sbor Čáslav
Masarykova 194/36
286 01 Čáslav

oRGANIZACE

Apoštolská církev, sbor Čáslav
IČO: 26520443
Pro informace o registraci na Ministerstvu kultury České republiky vizte výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob.