Historie sboru

Jak Pán Ježíš vedl naše cesty

Kapitola první: 1990–1999

Naše historie sahá do roku 1990. V tomto roce Pavel a Eva Dolejší přijali od Boha, že mají v Čáslavi založit sbor. Samotnému rozhodnutí předcházely modlitby za jasné vedení a načasování práce.

Služba založení sboru byla podporována Křesťanským společenstvím, jehož členy v té době manželé Dolejší byli. Dne 13.12. 1990 proběhlo první evangelizační shromáždění na Malé scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Téměř vzápětí se konala první bohoslužba, která probíhala na stejném místě. To byl vlastně zárodek sboru, který začal pomalu růst. Duch svatý této práci žehnal a lidé přicházeli ke Kristu při každém shromáždění, které se později konalo dvakrát týdně (ve středu a v neděli). Sbor rostl a postupně se formoval, což bylo veliké a mocné dílo Ducha svatého, který působil v lidských srdcích.

V září roku 1994 se čáslavský sbor stal součástí Apoštolské církve. Začal také vysílat služebníky do celé naší vlasti. Mnozí Čáslavští dnes slouží na různých místech, kde zvěstují Kristovu dobrou zprávu o záchraně člověka. Do tohoto mladého sboru přicházelo mnoho mladých lidí, zejména studentů, ale s nimi přicházeli i někteří rodiče.

V roce 1999 Pavel a Eva Dolejší službu v čáslavském sboru předali a přestěhovali se do Veselí nad Lužnicí, kde s Boží pomocí začali práci mezi seniory a také společně napsali řadu krásných knih, které obohatily mnohá srdce a dotkly se mnohých životů. Roku 2010 odešel Pavel Dolejší do nebeského domova, ale služba ve Veselí pokračuje v osobě jeho manželky dále.

Kapitola druhá: 1999–2021

Také práce v čáslavském sboru neskončila, ale pokračuje dále a rozvíjí se pod vedením současného pastora Miroslava Klimenta.

Kapitola třetí: 2022 dodnes

(Bude doplněno 🙂