Mládež

Skupina mladých křesťanů z Čáslavi s chutí přibližovat víru a církev svému okolí

Součástí sboru je mládež, čili skupinka věřících ve věku 15-25 let. Mládežníci jsou činorodí, stojí za různou technickou pomocí a mají svá vlastní pravidelná setkání. Na jejich webových stránkách (https://mladezcaslav.wordpress.com/) naleznete galerii fotek ze společných akcí a blog, kam píšou zamyšlení o víře v Boha a svědectví ze života. Mládežníci také stojí za vydáváním tzv. Mládežnického měsíčníku.

Setkání mládeže je každý pátek od 18.30 na adrese Masarykova 194 v Čáslavi.
(tzv. Beseda, vchod od hlavní silnice)