Mládežnický měsíčník

Svědectví o Boží práci v našich životech a úvahy o víře v dnešním světě

Prosinec 2022: MYŠLENKY

„Pro mě udržet si zdravou mysl znamená vystavovat ji Božímu vlivu. Plnit ji Božím slovem, chválami, rozjímáním, modlitbami. Když budete dost dlouho máčet kus dřeva ve vodě, bude tak nasáklý vodou, že oheň ho nespálí (možná trochu opálí, ale nespálí). “

— Dan Dvořák v prosincovém čísle M. M.

Archiv